13.09 – spacer do przejścia dla pieszych; omówienie sposobu przechodzenia przez ulicę,

obserwacja uczestników ruchu drogowego

To Top