PAŹDZIERNIK 2018

18.10 – Spacer do parku. Poznanie różnych rodzajów drzew.

 

12.10- „Warzywne stworki”- zajęcia plastyczne

09.10- „Warzywa – zadanie matematyczne

08.10- „Na straganie”- warzywa – zajęcia dydaktyczne.

Cytrynki jedzą smacznie, zdrowo, kolorowo.

 

05.10-  „Owoce”- praca plastyczna- wyklejanie konturu obrazka kuleczkami z bibuły.

„Małe czerwone jabłuszko”- Taniec Cytrynek

02.10- „Pierwsze zajęcia z języka angielskiego z p. Edytką”.

Cytrynki odgadują owoce za pomocą zmysłów ( zmysł dotyku, węchu, smaku).

01.10.„Owoce”- słuchanie wiersza, pogadanka na temat. Omówienie nazw drzew owocowych i ich owoców.

„Jabłko”- rysowanie jabłka wg instrukcji N.

Spotkanie z p. ze straży miejskiej

WRZESIEŃ 2018

4.09- „W łazience”– słuchanie wiersza – rozmowa na temat,  zajęcia dydaktyczne. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

05.09- „Zabawy dowolne w przedszkolu- gry i układanki przy stolikach, zabawy na dywanie.

06. 09- „Szewc”– zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i pamięć. Utrwalanie podczas zabawy zwrotów grzecznościowych tj. proszę i dziękuję.

11.09 „Porządek na półkach”– praca plastyczna- zajęcia matematyczne- przeliczanie w zakresie 4.

14.09- „Budujemy wieże”– tworzenie budowli z klocków. Posługiwanie się określeniami: wysoko, nisko. Nauka współpracy w parach i małych grupkach.

18.09- „Kolorowe zabawki– powtórzenie nazw kolorów- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej przy zapełnianiu powierzchni barwą.

20.09- Dzień Przedszkolaka”– zabawy ruchowe

24.09- „Wyjście do biblioteki” – „Kropka”.

25.09- „Na ulicy”– słuchanie wiersza, rozmowa na temat poruszania się w ruchu drogowym, sygnalizator- praca plastyczna.

26.09- „Rytmika z p. Lilą”– poznanie piosenki o tematyce jesiennej

 

To Top